Archiv autora: nf.jesterice@gmail.com

Náš příběh aneb Miluška o Ještěřici

Máme organizační schopnosti, smysl pro humor a není nám jedno, jak lidé kolem nás žijí. To jsou tři pilíře, na kterých stojí Nadační fond Ještěřice. Ještě před jeho založením jsme také organizovaly různé společenské, kulturní a sportovní akce. Mnozí si nás jistě pamatujete z mikrotriatlonu Kamil Trefil. Směrem k charitě nás posunul pan Zindera ze Stříbrné. Ten již řadu let před námi organizoval Srdce slabším. Docházely mu však síly a neměl nástupce. S radostí jsme přispěchaly s nabídkou “kvalitní výpomoci” a už jsme u charity zůstaly. Nějakou dobu jsme ještě organizovaly různé akce jako pomáhající fyzické osoby, brzo nám však došlo, že je třeba, aby bylo na naše aktivity vidět a aby byl veškerý tok finančních prostředků průhledný. Oficiálně jsme tedy založily nadační fond s transparentním účtem.

Máme samozřejmě zakládající listiny a status, kde popisujeme způsob práce nadačního fondu. Místo suché právničiny však na tomto místě zdůrazním naší jedinečnost:

Nemáme zaměstnance - všechny členky správní rady a rovněž všichni dobrovolníci mají svou práci a práci pro Ještěřici vykonávají v osobním volnu a zcela zdarma.

Nemáme za sebou bohaté společnosti - i když samozřejmě jakoukoliv pomoc zvenčí vítáme, jsme pyšné na to, že peníze, které rozdělujeme potřebným převážně vyděláváme vlastními silami tak, že organizujeme a pořádáme různé společenské, kulturní a sportovní akce.

Jsme regionální nadační fond. Působíme pouze v Karlovarském kraji a také přispíváme pouze žadatelům z Karlovarského kraje.

Kam nemůže stát, tam nastrčí Ještěřici. Tak by se s trochou nadsázky dal definovat okruh osob, kterým pomáháme. Přispíváme lidem, kteří nemají nárok na státní příspěvky a dávky nebo jim tyto prostředky nestačí. Víte, že pokud náhle ochrnete a budete potřebovat speciální invalidní vozík, tak vám jej pojišťovna uhradí jen z části? Víte, že matky samoživitelky jsou nejvíce ohroženou skupinou v oblasti dluhové pasti, a to i přes to, že se o své děti starají příkladně a denně chodí do práce? Víte, že když v běžné rodině onemocní na krátkou dobu její živitel, dostává se rodina do neřešitelné situace? Víte, jak dnes žije průměrný důchodce bez partnera? Pomáháme v těchto situacích. Ona totiž drobná pomoc v začátku problémů může předejít obrovskému životnímu krachu. Jsme hrdé na to, že když můžeme, tak pomůžeme.

Jak vnikl název Ještěřice? Na často kladenou otázku máme prozaickou odpověď. Ještěrkám, jak všichni víme, upadává a dorůstá ocásek. Stejně je to s nadačním fondem. Vždy, když vyhlásíme výzvu, fond se vyprázdní - ocásek upadne. Následně jej však zase začneme plnit finančními prostředky z různých akcí a ocásek dorůstá. No a pak....Ještěřice je prostě větší Ještěrka a je nezapomenutelná - alespoň doufáme:-)

Vaše Ještěřice

Přispěly jsme na jaře 2018

Výzva č. 7/2018 (jaro) – rozdělení příspěvků:

Celkem: 79000 Kč

  • 64600 Kč – mladému muži z Mariánských Lázní (26 let) na výměnu nebo generální opravu vozidla používaného  v souvislosti s genetickým onemocněním (SMA 2) muže
  • 14400 Kč – 41leté ženě z Hroznětína na zajištění potřeb jejího
    5ti letého syna – úhradu výdajů spojených s jeho onemocněním v denním centru v období od 1. června 2018 do 31. srpna 2018

Přispěly jsme na podzim 2017:

V rámci výzvy, kterou jsme vyhlásily v září, jsme obdržely dvě žádosti o pomoc. Oběma žádostem jsme vyhověly v plné výši. Jsou to opět velmi pohnuté příběhy.
V prvním případě jsme přispěly částkou 15 000 Kč na televizor velkých rozměrů pro 13ti letou Míšu, které v letošním roce lékaři diagnostikovali Stargardtovu chorobu. Jedná se o vzácné genetické onemocnění zraku, s velmi špatnou prognózou. Do konce prázdnin roku 2016 byla Míša jako většina ostatních dětí, náhle se jí začal zrak horšit, vše postupovalo velmi rychle. Nyní již na pravé oko nevidí a levé oko je těžce slabozraké. Stav je bohužel nevratný a bude se pravděpodobně ještě zhoršovat.  V tuto chvíli potřebuje Míša naléhavě mnoho speciálních pomůcek, které jí pomohou vidět ještě alespoň kousek světa. Televizor Míše pomůže nejen při volnočasových aktivitách, ale zejména k němu může připojit PC, jehož prostřednictvím se učí. Míšu jsme poznaly osobně. Je to velmi krásná dívka a přes nepřízeň osudu je neuvěřitelně milá a optimistická. Škoda, že můžeme pomoct pouze finančně, chtěly bychom umět zázraky a vrátit Míše to nejcennější.
Příspěvek ve výši 20 000 Kč jsme poskytly mamince z Chebu, která sama pečuje o čtyřletého syna. Během porodu došlo u chlapečka ke krvácení do mozku. Zpočátku se maminka domnívala, že bude Matyáš naprosto zdravé dítě. Již záhy však lékaři zjistili, že vývoj miminka není obvyklý. Aktuálně má Matyáš mnoho lékařských diagnóz. Souhrnně lze říct, že se jedná o dítě s kombinovaným postižením. Péče o Matyáška je pro maminku velmi náročná, a to jak fyzicky, tak finančně. Syn potřebuje speciální rehabilitace a terapie, mnoho hygienických a podpůrných pomůcek a samozřejmě nejrůznější odborná vyšetření, za kterými je třeba dojíždět do specializovaných center i mimo bydliště. Pojišťovna proplácí jen část nákladů na tyto potřeby. Maminka má omezené prostředky, do práce zatím chodit nemůže, protože péče o syna vyžaduje celodenní péči. Často stojí před dilematem, zda zaplatit chlapci nejlepší, ale drahou zdravotní službu, nebo uhradit náklady spojené s běžným životem.
Z fondu jsme tedy v rámci pozimní výzvy uvolnily celkem částku 35 000 Kč.
Děkujeme, že s námi pomáháte, moc si Vaší pomoci vážíme.
Vaše Ještěřice