Motto pro Vás

ROZŠIŘTE SVÉ PORTFOLIO O POMOC POTŘEBNÝM
A BUĎTE NA TO NÁLEŽITĚ HRDÍ:

Ukažte svým přátelům, kolegům, zaměstnancům, že máte velké srdce.
Dovolte svým kolegům, aby na svou firmu byli pyšní.
Zaujměte tím, že nejste lhostejní k lidským osudům.
JEDNA pravidelně pomáhající osoba či firma = MNOHO rodin zachráněných těsně před propastí!
REKLAMA DOBRÉ VŮLE A OCHOTY POMOCI VŽDY PŘISPĚJE K DOBRÉMU JMÉNU
Ještěřice nikdy neopomenou vyzdvihnout jméno Vaše nebo Vaší společnosti na svých veřejných akcích, webových stránkách, propagačních materiálech, v médiích apod.
Ještěřice pravidelně zveřejňují informace, kde a jak právě pomohly, a Vy je tak budete moci ukázat svým přátelům, rodině, zaměstnancům, spolupracovníkům a jiným kolegům.

 Příklady naší pomoci:
1) Když vážně onemocní živitel rodiny, ocitnou se její členové náhle ve vážných existenčních potížích, pomozme těm, kteří se do kritické finanční situace nedostali vlastní vinou.
2) Ti, kdo zažili v životě vážné trauma nebo vážně onemocněli, si nedokáží pomoct sami a kvalita jejich života bez pomoci výrazně klesá, dostávají se na okraj společnosti, pomozme i těmto lidem.
3) Ten, kdo vychovává dítě s poruchou autistického spektra či s jakýmkoliv druhem postižení potřebuje profesionální služby, které jsou velmi nákladné, státní příspěvek většinou nestačí, pomozme i jim.

JAK můžete pomoci:

Transparentní účet
Konto nadačního fondu u KB:
107-8780240297/0100
Variabilní symbol: 4444 nebo číslo smlouvy.
(pro platby ze zahraničí: IBAN CZ0801000001078780240297;
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX )
transparentní účet zde
Dar, sponzoring
Uzavřete s námi sponzorskou či darovací smlouvu dle dohodnutých podmínek.
Účast na našich akcích
Ještěples, Candrbál, Hry U hranic bez hranic, Srdce slabším, adventní koncerty v kostelích, Štědroranní výklus …
Výtěžek z Vaší akce darován Ještěřici
regionální či tematické akce, divadelní představení, kulturní program, sportovní klání, charitativní prodej…
(darovací smlouva je samozřejmostí)

Leták ke stažení:
leták_NFJ_A4
leták_NFJ_2xnaA4