Motto pro Vás

ROZŠIŘTE SVÉ PORTFOLIO O POMOC POTŘEBNÝM
A BUĎTE NA TO NÁLEŽITĚ HRDÍ:
Ukažte svým zaměstnancům, že i vysoce postavení lidé mají velké srdce.
Dovolte svým kolegům, aby na svou firmu byli pyšní.
Koho nezaujme na trhu práce firma, v níž nejsou lhostejní
k lidským osudům?
JEDNA pravidelně pomáhající firma = MNOHO rodin zachráněných těsně před propastí!
PROTOŽE REKLAMA DOBRÉ VŮLE A OCHOTY POMOCI VŽDY PŘISPĚJE K DOBRÉMU JMÉNU FIRMY,
Ještěřice nikdy neopomenou vyzdvihnout jméno Vaší společnosti na svých veřejných akcích, webových stránkách, propagačních materiálech, v médiích apod.
Ještěřice Vám pravidelně budou zasílat informace, kde a jak právě pomohly, a Vy je tak budete moci ukázat svým zaměstnancům, spolupracovníkům a jiným kolegům.

Příklady naší pomoci:
1) Když vážně onemocní živitel rodiny, ocitnou se její členové náhle ve vážných existenčních potížích, pomozme těm, kteří se
do kritické finanční situace nedostali vlastní vinou.

2) Ti, kdo zažili v životě vážné trauma, si nedokáží pomoct sami
a kvalita jejich života bez pomoci kvalitní psychoterapie výrazně klesá, dostávají se na okraj společnosti, pomozme i těmto lidem.

3) Ten, kdo vychovává dítě s poruchou autistického spektra,
či s jakýmkoliv druhem postižení, potřebuje profesionální služby, které jsou velmi nákladné, státní příspěvek většinou nestačí, pomozme i jim.

apod.

Forma pomoci – např.:

♥ Transparentní účet
Konto nadačního fondu u Komerční banky: 107-8780240297/0100
Variabilní symbol: 4444 nebo číslo darovací či sponzorské smlouvy.
(pro platby ze zahraničí: IBAN CZ0801000001078780240297;
BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX )
TRANSPARENTNÍ ÚČET – zde

♥ Dar, sponzoring
Uzavřít s námi sponzorskou či darovací smlouvu
dle dohodnutých podmínek. V případě zájmu o uzavření smlouvy se s námi můžete spojit na uvedených kontaktech.