Příběhy naší podpory – Pomoc rodině v nouzi

Pomoc rodině v nouzi
Po vyhlášení čtvrté výzvy v první podzimní den 2016 se na Nadační fond Ještěřice obrátil s žádostí o pomoc duchovní. Vyprávěl nám příběh rodiny, které aktuálně pomáhá, ale bez finančního příspěvku jeho pomoc nemůže stačit:
“S Jirkou jsem se setkal už v době jeho dětství. Byl to zvídavý upovídaný kluk, který vyžadoval hodně pozornosti. Jeho život už ale od dětství byl těžký. Maminka se s jeho tátou rozvedla a vychovával ho otčím. Jeho sociální zázemí nebylo dobré, navíc maminka trpěla psychickou nemocí. Spolu s maminkou k nám chodil do církve, ale po čase se někde ztratil. Po létech jsem se dozvěděl při návštěvě jeho maminky, že se vrátil do Sokolova, a tak jsem si s ním domluvil schůzku. Zjistil jsem, že je ženatý a má dvě malé děti. Protože žili ve vážných sociálních problémech, nabídl jsem mu pomoc. Manželka byla na mateřské dovolené a jeho příjmy nebyly dostatečně vysoké, navíc nedokázal s nimi efektivně hospodařit. Díky tomu se rodina dostala do dluhové pasti a hrozí jim ztráta bytu. Pokud k tomu dojde, budou děti pravděpodobně umístěny v dětském domově a rodina se zcela rozpadne. V tuto chvíli zkrátka akutně potřebují finanční pomoc. Sociální práce zde nestačí. Stát v tomto případě nepomůže. Jirka je zaměsnaný, na sociální dávky nedosáhnou.”

Pro NFJ byla tato žádost oříškem. Dlouze jsme zvažovali efektivitu pomoci. Nakonec byl však příspěvek poskytnut, neboť se sám duchovní zaručil za správné využití příspěvku. Příspěvek ve výši 15 000,- byl zaslán na jeho účet a on se stal prostředníkem mezi rodinou a fondem. Účelem příspěvku bylo  zajištění efektivní pomoci rodině, a to zejména v oblasti bydlení, mateřské školy a stravného pro dvě děti.

Celý příběh skončil dle sdělení duchovního velmi dobře:
“Díky poskytnutým prostředkům se nám podařilo zaplatit nejakutnější platby a po komunikaci se správcem bytu dohodnout prodloužení smlouvy se splátkovým kalendářem na doplacení zbývajících pohledávek. To dalo šanci rodině znovu začít.”

One thought on “Příběhy naší podpory – Pomoc rodině v nouzi”

  1. Dobrý den, jak lze pomocí rodině, která bydlí v azyl.dome s dětmi a mají finanční problémy a nemohou se dostat z kruhu ven.Nemohou odejít do pronajmu, neboť tam chtějí kauci, třeba dopředu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *