Výzva č. 01/2015, příspěvky a vyúčtování

jesterice_logo velke 473x128px

VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO PŘÍSPĚVKU:
do 17. září 2015 je nutno odevzdat Nadačnímu fondu Ještěřice vyúčtování poskytnutého příspěvku na předepsaném formuláři,
s evidenčním listem (obdrželi jste spolu se smlouvou) a doklady
o správném použití příspěvku.
– originály dokladů, které budete potřebovat pro další využití, Vám po jejich okopírování vrátíme

Evidenční list útraty – NFJ_evidence
Formulář vyúčtování – formular_vyuctovani_NFJ
————————————————————————-
Rozdělení podpory z Nadačního fondu Ještěřice v rámci
Výzvy č. 01/2015
:

I.

Správní rada Nadačního fondu Ještěřice na svém 5. zasedání dne 19. května 2015 schválila hlavní hodnotící kritéria pro hodnocení žádostí o podporu z Nadačního fondu Ještěřice (NFJ):
1) Pomoc konkrétní osobě/rodině
– NFJ vždy upřednostní žádosti konkrétních osob, před žádostmi osob právnických
2) Možné zdroje financování žádající osoby
– NFJ upřednostní žádosti osob, které mají menší možnosti jiného zdroje financování
– NFJ upřednostní žádosti osob, které vyvíjejí aktivitu k dosažení alternativních zdrojů financování
3) Pomoc žádajícím osobám, které mají TP, případně sídlo v obci, která napomáhá činnosti NFJ, ať již materiálně, nebo jiným způsobem.
II.
Správní rada na zasedání dne 19. května 2015 rozhodla, že
z částky 50904,- Kč, kterou má ke dni zasedání k dispozici na dary, rozdělí na příspěvky v rámci výzvy č. 01/2015 přibližně 20000,- Kč.
III.
Správní rada dále dle hodnotících kritérií seřadila žadatele dle výše uvedených kritérií a rozhodla o rozdělení finančních prostředků
na jejich podporu takto:

1) maminka z Kraslic – pomůcky pro autistické dítě – žádá 4000,- / schváleno 4000,- Kč
2) maminka z Nejdku – podpora matky samoživitelky, resp. příspěvek na školní výlet a letní tábor pro syna – žádá
4100,- / schváleno 4100,- Kč
3) Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Chodov – rekonstrukce a modernizace snoezelenové místnosti – žádá 64632,- Kč / schváleno 10000,- Kč
4) Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace – Kufr na rozvoj všech smyslů – žádá 10000,- Kč / schváleno 2000,- na pomůcky pro rozvoj zraku

CELKEM BYLO V RÁMCI VÝZVY Č. 01/2015 POSKYTNUTO
20100,- Kč.

IV.
Další výzva Nadačního fondu Ještěřice k přijímání žádostí
o příspěvek z nadačního fondu bude vyhlášena v první podzimní den, tj. 23. 9. 2015.
————————————————————————-
Vyhlášení výzvy č. 01/2015 k 21. březnu 2015:
– žádosti přijímáme:                      do 21. dubna 2015
– přispíváme Vám za období:       1. 1. 2015 – 10. 9. 2015
– vyrozumění o vyřízení žádosti:  do 21. 5. 2015
– vyúčtování příspěvku:                do 17. 9. 2015

Chci si požádat o příspěvek z Nadačního fondu Ještěřice
(v případě, že si nebude vědět rady, neváhejte se nám ozvat –kontakty zde)
ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU:
Výzva – NFJ_Výzva_01
Formulář žádosti –formular_zadost_NFJ

S těmi, komu bude schválen příspěvek, sepíšeme smlouvu.

vyzva_01_2015_str1 vyzva_01_2015_str2

Příští výzva bude vyhlášena za

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *