Výzva č. 03/2016 – příspěvky, formuláře

Výzva č. 03/2016 k 21. březnu 2016:
– žádosti přijímáme:                      do 21. dubna 2016
– přispíváme Vám za období:      1. 3. 2016 – 31. 8. 2016
– vyrozumění o vyřízení žádosti:   do 21. 5. 2016
– vyúčtování příspěvku:                 do 12. 9. 2016

Text výzvy: vyzva_NFJ_03
Formulář žádosti: formular_zadost_NFJ
Formulář vyúčtování:formular_vyuctovani_NFJ

Kritéria hodnocení:
1. Pomoc konkrétní osobě/rodině – NF Ještěřice vždy upřednostní žádosti konkrétních osob, před žádostmi osob právnických
2. Možné zdroje financování žádající osoby – NF Ještěřice upřednostní žádosti osob, které mají menší možnosti jiného zdroje financování + NF Ještěřice upřednostní žádosti osob, které vyvíjejí aktivitu k dosažení alternativních zdrojů financování
3. Pomoc žádajícím osobám, které mají trvalý pobyt, případně sídlo v obci, která napomáhá činnosti NF Ještěřice, ať již materiálně, nebo jiným způsobem
4. Délka trvání pomoci (NF Ještěřice zhodnotí žádosti i z hlediska délky trvání pomoci takto: dlouhodobé – na určité období – jednorázové)

 

Správní rada Nadačního fondu Ještěřice v květnu 2016, po posouzení žádostí obdržených na základě Výzvy č. 03/2016, rozdělila nadační příspěvky ve výši 38500 Kč.

NF Ještěřice měl na rozdělení podpory k dispozici:
57178 Kč

 Rozdělení příspěvků:

1) Maminka z Rotavy – tříkolka pro postižené – pro svého synka
Příspěvek: 11500 Kč
Jedná se o chlapce se středně těžkou mentální retardací, byl mu diagnostikován autismus a trpí špatnou funkcí jater. Musí dodržovat jaterní dietu a jeho fyzická aktivita se velice snížila pro rychlou únavu. V pohybu je omezen rovněž v důsledku postižení, což má za následek přibírání na váze. Tříkolka zajistí chlapci pohyb, který mu dělá radost a který zcela ovládá. Tříkolka, kterou chlapec využíval dosud, je již nevyhovující s ohledem na jeho růst.
2) Maminka z Rotavy – nákup stimulačních a didaktických pomůcek pro synka se zdravotním postižením
Příspěvek: 5000 Kč

Malý synek trpí od narození lissencephalií, která je provázena epilepsií. V důsledku zdravotního postižení dochází k opoždění v oblasti psychomotorického vývoje. Chlapec je aktuálně na úrovni tříměsíčního miminka, nechodí, nemluví, je zcela odkázán na dopomoc rodičů. Rodiče synovi nemohou zakoupit potřebné speciální pomůcky a stimulační hračky z vlastních prostředků, neboť péče o chlapce je velmi nákladná. 
3) Rodina z Kraslic – příspěvek na třídenní zážitkový, relaxační pobyt v Aquapalace Praha – pro autistického syna, včetně doprovodu rodičů
Příspěvek: 12000 Kč
Chlapec má diagnostikován autismus. Rodiče si z finančních důvodů nemohou dovolit úhradu takového pobytu, přičemž se jedná
o jednu z mála aktivit, kterou může synek v důsledku jeho postižení realizovat. Péče o malého je velmi náročná z hlediska psychiky všech rodinných příslušníků. Rodiče nemají možnost odpočinku, odlehčovací služby jsou drahé.   
 4) Občanské sdružení STŘÍPKY, Sokolov – nákup zdravotnického materiálu a zdravotnických pomůcek
pro Domácí hospic Motýl
Příspěvek: 10000 Kč
Pomoc při vzniku nového domácího hospice s působností
v okrese Sokolov.   

Pátému žadateli nebyl příspěvek schválen,
protože žadatel neuvedl, jak konkrétně by byly podpořeny z poskytnutého příspěvku osoby, kterým je nadační příspěvek dle Výzvy č. 03/2016 a Statutu Nadačního fondu Ještěřice určen. Požadoval příspěvek na organizaci zábavného odpoledne pro postižené a jejich rodiny, a to na položky: hudba, zvuk, středověké oblečení, rekvizity, propagace, dárečky, provozní náklady.
Tyto položky neodpovídají speciálním zdravotním nebo sociálním službám, tj. podmínkám Výzvy č. 03/2016.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *