Výzva č. 11/2020 – podmínky, formuláře apod.

 

„ROUŠKOVÁ“ JARNÍ VÝZVA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O PŘÍSPĚVEK Z FONDU

♥♥♥ Děkujeme z celého srdce švadlenkám a švadlenářům roušek za vzácné finanční dobrovolné dary a také těm, kteří se vzdali vrácení vstupného za Ještěples či Candrbál – bez takových lidí by letošní jarní výzva nemohla být vyhlášená.♥♥♥

Prosíme, s ohledem na koronavirová opatření ČR posílejte své žádosti nejlépe e-mailem na nf.jesterice@gmail.com, v případě nemožnosti zaslání e-mailem z Vaší strany, nám prosím zavolejte a domluvíme se na nejvhodnější formě poslání. Kontakty na nás jsou zde.
Děkujeme.

Vyhlášení výzvy:

Termín pro podávání žádostí: 21. 3. – 21. 4. 2020
Informace o vyhodnocení žádostí: telefonicky do 21. 5. 2020
Období, na které se pomoc vztahuje: 1. 3. 2020 – 21. 8. 2020
Na rozdělení je k dispozici: 40000 Kč
Podmínky výzvy – zde: NFJ_Výzva_11
Kritéria výzvy – zde: NF Ještěřice_kriteria_jaro_2020
Žádost – formulář – zde: formular_zadost_NFJ_akt
Vyúčtování – formulář – zde: formular_vyuctovani_NFJ

Schválené příspěvky:

  • pan Jan pro syna Honzíka – 50000 Kč – příspěvek na pořízení speciálně upraveného automobilu pro zajištění potřeb dítěte se spastickou kvadruplegickou mozkovou obrnou
  • paní Šárka – 10000 Kč – pomoc OSVČ (kadeřnice) v situaci vzniklé v souvislosti s vyhlášenými koronavirovými opatřeními.