Výzva č. 13/2021 – formuláře, informace

Výzva č. 13/2021 vyhlášená k 21. 3. 2021
– text výzvy zde:  NFJ_Výzva_13
– formulář žádosti zde: formular_zadost_NFJ_akt
– formulář vyúčtování zde: NF Ještěřice_kriteria
– kritéria výzvy zde: formular_vyuctovani_NFJ
příjem žádostí: 21. 3. 2021 – 21. 4. 2021
-žádosti posílejte nejlépe na e-mail: nf.jesterice@gmail.com , popř. poštou na adresu našeho sídla
žádost bude obsahovat: vyplněný formulář + potřebné dokumenty (např. sken/kopie lékařské zprávy, sken/kopii dokladu žadatele, Váš příběh apod.)
– žádný doklad žádosti nebude zveřejněn, bude použit pouze pro účely hodnocení žádostí
informace o vyhodnocení Vaší žádosti: do 21. 5. 2021
vyúčtování (stačí zaslat e-mailem sken formuláře vyplněného): do 12. 9. 2021

Schválené příspěvky:
V rámci výzvy NF Ještěřice přispěl mamince postiženého synka (13 let) částkou 40000 Kč na speciálně upravený osobní automobil pro přepravu syna.