VÝZVA Č. 15 – INFORMACE, FORMULÁŘE

Výzva č. 15/2022 vyhlášená k 20. 3. 2022

– text výzvy zde:  NFJ_Výzva_15
– formulář žádosti zde: formular_zadost_NFJ_akt
– formulář vyúčtování zde: NF Ještěřice_kriteria
– kritéria výzvy zde: formular_vyuctovani_NFJ
– příjem žádostí20. 3. 2022 – 20. 4. 2022
– žádosti posílejte nejlépe na e-mail: nf.jesterice@gmail.com , popř. poštou na adresu našeho sídla
– žádost bude obsahovat: vyplněný formulář + potřebné dokumenty (např. sken/kopie lékařské zprávy, sken/kopii dokladu žadatele, Váš příběh apod.)
– žádný doklad žádosti nebude zveřejněn, bude použit pouze pro účely hodnocení žádostí
– informace o vyhodnocení Vaší žádostido 25. 5. 2022
– vyúčtování (stačí zaslat e-mailem sken formuláře vyplněného): do 15. 9. 2022

Schválené příspěvky: